• ул. Тракция 2
  • гр. Русе
  • 082 815 520
  • arev@arevpremier.com

Производство

Производството е организирано в няколко производствени звена – плетачен цех, производствен цех, три отделения: перално, гладачно, опаковка и склад "материали и готова продукция".

Основните етапи на технологичния процес от приемане на поръчката и разтоварване; разпределяне и окомплектоване на детайли, аксесоари. Това се извършва в склад “материали и готова продукция“.

Има обособени места в производтвеното помещение на два участъка на „ръчни операции“ и „контрол и качество“ на про-дукцията. 

В производствения цех работят технолог, шивачки, работници спомагател-на дейност, окачествяване и опаковка.

В гладачното отделение са: пресите за гладене, гладачни маси и машина за чистене на петна. Използват се шест гладачни преси и една двойна преса Monti.

Прави се 100% качествен контрол на готовите изделия. Първо на светещи манекени и окончателният контрол е на маса за опаковка, след което изделията се етикетират. След това се опаковат и кашонират и се подготвят за експедиция.

В пералното помещение са разположени перална машина, машина за химическо чистене, две сушилни. Пералното помеще-ние разполага с перални Fibrimatic за пле-тиво и една пералня Firbimatic за химичес-ко пране.

В пералното помещение са разположени перална машина, машина за химическо чистене, две сушилни. Пералното помеще-ние разполага с перални Fibrimatic за пле-тиво и една пералня Firbimatic за химичес-ко пране. 

Плетенето се извършва при нас от файн 3 до файн 18 с нови машини, производство 2020 година – STOLL CMS 530 K и скоро очакваме чисто нови ADF. 

 Плетенето се извършва при нас от файн 3 до файн 18 с нови машини, производство 2020 година – STOLL CMS 530 K и скоро очакваме чисто нови ADF.