• ул. Тракция 2
  • гр. Русе
  • 082 815 520
  • arev@arevpremier.com

Обща информация

Арев Премиер ООД активно кандидатства по програми на европроекти. Фирмата успешно е реализирала в периода 01.12.2008 / 30.11.2009 г. проект “Създаване на заетост и развитие на човешките ресурси“ в размер на 100 000 евро. При осъществяването му бяха разкрити 15 нови работни места в производствения цех, закупени бяха 10 кетел машини и 4 преси за гладене.

Реализира се проект по процедура “Добри и безопасни условия на труд“, с който съществено ще се подобрят условията на труд , отдих и почивка на персонала. Особено значение се дава и на безопасността на работа.